ต้อนรับเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความอิสระ ที่ทุกหน่วยงานทุกองค์กรสามารถเปลี่ยนทุกที่
ให้เป็นที่ทำงาน สังสรรค์และพบปะพูดคุยร่วมกันได้ท่ามกลางบรรยากาศที่แตกต่างไปจากเดิม
และเพิ่มเติมคือการที่ทุกคนได้ช่วยให้ผู้ประกอบการได้อยู่รอดต่อไป

อันดับผู้มียอดสะสมแต้ม
ความอยู่รอดของผู้ประกอบการ

(Survival Points)

 • 1

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 • 250,082 P

 • 2

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 • 143,662 P

 • 3

 • บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

 • 108,806 P

 • 4

 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • 98,994 P

 • 5

 • บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

 • 91,898 P

 • 6

 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 • 84,835 P

 • 7

 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 • 53,902 P

 • 8

 • บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

 • 38,351 P

 • 9

 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • 32,274 P

 • 10

 • บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

 • 26,795 P