เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในขณะที่นำทางเว็บไซต์ของเรา
คุณเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ของเราโดยเพียงแค่คลิกการตั้งค่าคุกกี้ “การตั้งค่าคุกกี้” ข้อมูลเพิ่มเติม
การตั้งค่าคุกกี้

1. ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยการส่งสำเนาบัตรประชาชนมาที่ Email: info@workationthailand.com ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น. หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
2. หลังจากผู้โชคดีได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้ว ผู้โชคดีต้องถ่ายภาพยืนยันว่าได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้วให้ทางโครงการทาง ที่ Email: info@workationthailand.com
3. สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
4. การคัดเลือกผู้ชนะจะใช้การสุ่มด้วยระบบคอมพิวเตอร์
5. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
6. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสามารถใช้ภาพหรือข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. หากตรวจพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมีเจตนาทุจริต ไม่ว่าวิธีใดก็ตาม จะทำการตัดสิทธิ์ทันที
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
9. การรับของรางวัล เฉพาะรางวัลพิเศษ และรางวัลที่ 1 - 10 จะต้องรับมอบที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นอกเหนือจากนี้ จะจัดส่งของรางวัลไปทางไปรษณีย์ไทย ตามชื่อและที่อยู่ที่ให้ไว้ หรือส่งผ่านอีเมล ตามความเหมาะสม
10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ